Experienta

Procesul de antrenament în tenis cu toate componentele antrenamentului sportiv (pregătire fizică, pregătire tehnică, pregătire tactică, pregătire psihologică, pregătire teoretică şi pregătire biologică), reprezintă principala nostră activitate. Complexitatea procesului de antrenament constând în selecţie, evaluare, stabilirea obiectivelor şi mijloacelor de instruire, integrarea întru-un program de instruire în vederea participării la competiţii.
Antrenamentele de tenis se desfăşoară într-un cadru organizat sub atenta supraveghere a antrenorilor noştri, obiectivele, mijloacele, parametrii efortului (volum, intensitate, complexitate) sunt adaptate pentru fiecare categorie de vârstă şi nivel de instruire.
În funcţie de obiective pe categorii de vârstă se stabileşte ponderea componentelor antrenamentului(pregatire fizică generală sau specifică, pregătire tehnică, pregătire tactică, pregătire psihologică, pregătire teoretică) şi a parametrilor antrenamentului(volum, intensitate complexitate).

 

Corelaţia dintre volum, intensitate şi complexitate în antrenament ţine de periodizare, măiestria antrenorului, cunoştinţele de specialitate si de obiectivele pe categorii de vârstă.
În perioada de pregătire accentul se pune pe volum, în perioada precompetiţională se respectă ordinea: volum, intensitate, complexitate, iar în perioada competiţională se respectă ordinea: intensitate, complexitate, volum.
Pentru buna desfăşurare a antrenamentelor şi îndeplinirea obiectivelor propuse, punem la dispoziţia celor care intră în programul nostru de pregătire, o echipa de specialişti cu o bună pregatire profesională si o mare experientă;( antrenori tenis, preparator fizic, kinetoterapeut, psiholog, medic)