Evaluare si pregatire fizica kinetoterapie

Primul pas în procesul de pregătire al sportivului, este efectuarea unui screening medical  si musculo-scheletic, împreună cu o serie de teste de fitness care au rolul de a evalua potentialul sportivului şi riscul de accidente. Sunt analizate : postura, flexibilitatea, rezistența și stabilitatea.

       Anual  toţi copiii sunt  evaluaţi somatoscopic, antropometric, fizic, tehnico-tactic şi psihologic, întocminduli-se fişe individuale de evaluare.Aceste evaluări fiind extrem de importante în cunoaşterea potenţialului bio-psiho-motric  al copiilor, în planificarea antrenamentului şi în monitorizarea  evoluţiei lor.

      Somatoscopia  permite aprecierea globală şi analitică a proceselor de creştere şi dezvoltare, prin observarea şi descrierea întâi a corpului în întregime – (talia, starea de nutriţie, atitudinea, forma, repartiţia şi gradul de dezvoltare a ţesutului celular subcutanat şi muscular), apoi observarea şi descrierea fiecărui segment în parte şi respectiv a eventualelor deficienţe de dezvoltare fizică.

         Antropometria este metoda de examinare a diferitelor măsurători ale corpului, este o metodă obiectivă, furnizând date exprimate în cifre. Datele antropometrice ne servesc ca atare sau prin calcularea unor indici care ne vor permite aprecierea mai corectă şi mai obiectivă a diferitelor aspecte ale dezvoltării fizice.

Evaluarea  masei corporale,  cu aparatul (BodyMatrix  BX2000)

Testarea calitatilor motrice, vom aplica probele de control folosite de  FRT,sunt testate calităţile motrice de bază (viteză, îndemânare, rezistenţă, forţă, mobilitate).

Evaluarea fortei, puterii, vitezei si profilul muscular cu aparatul (MyotestPro).

Evaluarea tehnico-tactică şi psihologică.

Sunt testate elementele  tehnice din jocul de tenis (lovitura de dreapta, lovitura de stânga, serviciul, slice, voleul, dreapta-stânga). Se delimitează un spaţiu ţintă, şi se numără câte mingi din 20  au ajuns în zona ţintă. La final se face un punctaj general care ne ajută să vedem ,  precizia, constanţa, într-un cuvânt  nivelul tehnicii.

Testele psihologice.

Latura psihică în tenis reprezintă un factor determinant pentru obţinerea victoriei, nu puţini sunt cei care dau acesteia o pondere de peste 50%. Pentru a începe un program de pregătire psihologică trebuie să cunoaştem indivizii cu care lucrăm, de aceea în prima fază psihologul a stabilit o baterie de teste  care sa ne furnizeze informaţiile dorite.

        Testele sunt aplicate de catre psihologul nostru, grupelor de performanţă, pentru a ne ajuta să cunoaştem mai bine : parametrii psiho-comportamentali ai expresivităţii emoţionale, nivelul capacităţii de concentrare a atenţiei, nivelul capacităţii de distributivitate a atenţiei, nivelul motivaţional, gradul de neâncredere şi al fricii de eşec.

Rezultatele obţinute ne-au ajutat să dezvoltăm programe de susţinere psihologică de tip motivaţional şi de eliberare a stărilor de tensiune/anxietate, dar şi de relaxare.

Kinetoterapie-prevenirea accidentelor.