Cursuri tenis

Ne adresăm  tuturor categoriilor de vârstă (copiilor, tinerilor dar şi adulţilor), tenisul este un joc şi o formă de practicare a exerciţiului fizic, şi trebuie privit ca tare. Avem competențe, experiență și rezultate la toate nivele (iniţiere 5-8 ani, instruire 8-10 ani, dezvoltare 10-13, performanţă 13-16 ani şi înaltă performanţă  peste 16 ani).

Etapa  de Iniţiere

           Nivel 1- (nivel rosu 5-6 ani)   

Jocul de tenis trebuie început înca din frageda copilarie, 5-6 ani, în această etapă , metodele şi mijloacele de antrenament (suprafaţa, fileul, mingile, racheta) sunt adaptate  vârstei copiilor- nivel rosu.

Grupele de iniţiere sunt de 4-5 copii, durata antrenamentelor este de 1 oră, de 2 ori pe săptămână. Cursurile de iniţiere sunt coordonate de antrenori cu dragoste pentru copii şi profesie.

În această etapă se pune accent pe dezvoltarea motricităţii  sub formă de joc, formarea deprinderilor corecte , angajamet, plăcerea de a juca tenis .

            Nivel 2- (nivel portocaliu 6-8 ani)

Jucatorii trec catre un teren mai mare, corespunzător înălțimii lor, fiind nevoiți să-și îmbunătățească precizia și să țină cont de modul în care racheta ia contact cu mingea. Mingea vine ceva mai iute, dar încă furnizează o zona optima de lovire.

Grupele sunt formate din 3-4 copii, durata antrenamentelor, 1 ora 30 , de 2-3 ori pe saptămână. Se pune accent pe deprinderea corectă a biomecanicii lovirii mingii și pe deplasarea în teren (forme de deplasare, succesiuni de pași), nu in ultimul rand pregătirea fizica generala și specifică 1 ora / săptămână.

 

Etapa de Instruire.

             Nivel 3 – ( nivel verde 8 -10 ani )

După o selecţie în faza de iniţiere și intermediara, la vârsta de 8-10 ani, numarul de antrenamente crește la 3-4 antrenamente pe săptamană de câte 1 ora 30, în funcţie de capacitatea fizică şi mentală a copilului. Grupele  de antrenament vor fi de 2-3 copii, introducându-se şi antrenamente individuale  în anumite stadii ale pregatirii. Pe lângă creşterea volumului, intensităţii şi complexităţii antrenamentului tehnico-tactic, ca o necesitate  în această etapă se va pune un accent deosebit pe antrenamentele de pregătire fizică generală şi specifică( 1-2 antrenamente /saptamana).

 

Etapa de Dezvoltare

  Nivel 4  – (10-13 ani)

In grupele de performantă vor accede copiii cu calităţi deosebite (fizice, tehnice, tactice  şi mentale) care să-i recomande pentru sportul de performanţă şi înalta performanţă. La vârsta de 10-13 ani copiii vor fi angrenaţi în competiţii naţionale şi interanţionale după un calendar competiţional  bine stabilit. Numarul antrenamentelor este de 4-5 antrenamente pe saptamana de câte 2 ore, din care 1-2 antrenamente individuale în anumite stadii ale instruirii. In aceasta etapă antrenamentele de pregatire fizica sunt obligatorii, minim 3 antrenamente/ saptămână de cate 1 oră.

Copiii cu rezultate deosebite în competiţiile  naţionale şi  internaţionale vor participa la stagii de pregatire în academii de tenis din strainătate.

Metodica predarii in lectiile de antrenament este in concordanta cu cerintele actuale ale tenisului având ca ghid metodica elaborata de FRT și în special de PTR(Professional Tennis Registry) și GPTCA .

 

Etapa de  Performanță ( 13-16 ani)

            La vârsta de 13-16 ani  sportivii sunt angrenați în competitii internationale, TE si ITF dupa un calendar competițional bine stabilit. Numarul antrenamentelor  este de 6 ori pe saptamână de câte 2h 30  , din care 1-2 antrenamente individuale, zilnic 1 oră pregatire fizica specifică. În unele stadii ale pregătirii programul de antrenament este ;

Antrenament tenis full time+ pregătire fizică ; antrenament tenis dimineața 2,30 ore ( luni-vineri ) după masa 1,30 ore in zilele de luni-marți și joi- vineri. Pregătire fizică zilnic 1,30 ore. Sâmbăta Duminică meciuri de pregătire.

Antrenament tenis +pregatire fizica;  zilnic un  antrenamente de tenis 2, 30 ore  /zi  si 1, 30  pregatire fizică , sâmbătă –duminică meciuri.

În această etapă pe langă  de procesul de antrenament (fizic, tehnic, tactic,mental) programul de exerciții pentru prevenirea accidentelor și refacerea dupa efort au un rol vital intr-un parcurs sportive lung și obținerea performanței. Aici amintim  ,alergarea usoara dupa efort 20-30 min , stretchingul, masajul, sauna, criosauna, reechilibrare hidroelectrolitica, alimentatie,odihna activa, odihnă pasivă-somn.

 

Etapa de Înaltă Performanță(peste 16 ani-)

În această etapă ajug doar sportivii care au calități și rezultate deosebite.  Sportivii au un program de antrenament intens cu un calendar  competițional încărcat.Volumul de munca este între 5-6 ore pe zi, antrenament( tehnic, tactic, mental)-  pregătire fizică.

Pregatire fizică.

 Pregatirea fizică a jucatorilor de tenis, este o componentă importantă a procesului complex de instruire, cel mai important ingredient alături de pregătirea psihologică, în vederea atingerii marii performanţe.

În antrenamentul de pregatire fizică ne dorim să realizăm un echilibru între rezistența aeroba și anaeroba, agilitate și putere, echilibru dinamic și flexibilitate, forta-stabilitate.

Succesiunea de dezvoltare :

  • pregătire fizică generală, (are ca obiectiv îmbunătăţirea capacităţii de efort, cu cât potenţialul de lucru este mai mare, cu atât mai uşor se adaptează organismul la creşterea continuă a cerinţelor de pregătire fizică şi psihologică)
  • pregătirea fizică specifică, (se construieşte pe fundammentul creat de pregătirea fizică generală, are ca obiectiv să continue dezvoltarea fizică a sportivului în concordanţă cu particularităţile fiziologice şi metodice ale jocului de tenis)
  • perfecţionarea calităţilor motrice, (obiectivul este perfecţionarea calităţilor motrice specifice şi reglarea potenţialului jucătorilor pentru satisfacerea nevoilor specifice jocului de tenis)

Timpul alocat pregătirii fizice, în perioada pregătitoare, este mai mare decât în celelalte perioade ale ciclului anual, reprezentând 40 – 50 % din totalul timpului afectat procesului de antrenament. În această perioadă obiectivul de bază este creşterea nivelului de dezvoltare a calităţilor motrice cu accent pe cele dominante în jocul de tenis. Pentru aceasta se vor folosi exerciţii de gimnastică, atletism, jocuri sportive şi exerciţii pentru dezvoltarea calităţilor motrice specifice jocului de tenis.

Programele de pregatire fizica sunt individualizate in funcție de etapă  și perioada în care  se află sportivii. Se desfășoară în grupe de de 2-3 ori pe saptamana câte 1 ora și zilnic pentru sportivii de performanță.

În perioada precompetiţională, timpul alocat pregătirii fizice reprezintă 30 – 40% din totalul timpului alocat procesului de antrenament şi are datoria de a menţine nivelul de pregătire fizică , creşterea fortei   în regim de rezistenţă si anduranţa specific competitională.

În perioada competiţională timpul alocat pregătirii fizice reprezintă 20 – 30% din totalul timpului alocat  procesului de antrenament. În acestă etapă trebuie asigurat un raport între nivelul de dezvoltare al calităţilor motrice prin folosirea mijloacelor specifice de pregătire fizică cu scopul menținerii nivelului de fitness, refacerii după competiții și prevenirii accidentelor.