CS Sport 4 Fun Timisoara

Pregătirea Tehnico-Tactică

Pentru pregătirea tehnico-tactică în tenis este eficientă exersarea în condiţii de colaborare între antrenor şi sportiv, exersarea în condiţii de adversitate unilaterală şi bilaterală, jocul şcoală şi de verificare.

Componenta tehnică din cadrul antrenamentului unui sportiv de performanță, constă în, învăţarea, consolidarea, perfecţionarea şi exersarea loviturilor din jocul de tenis, astfel încât jucatorul să obţină un randament maxim atunci când le foloseşte.

Succesiunea în învăţarea şi perfecţionarea procedeelor tehnico-tactice în tenis poate fi prezentată astfel:

  • etapa însuşirii cunoştinţelor teoretice şi formării deprinderilor practice cu privire la conţinutul, caracteristicile şi regulamentul jocului
    de tenis;
  • etapa exersării prin mijloace specifice a unor elemente de acomodare cu racheta, mingea de tenis şi terenul de joc;
  • etapa însuşirii mecanismului de fixare a prizei rachetei, a centrării mingii în cordaj, a controlului vârfului rachetei şi a plasamentului corect faţă de minge pentru fiecare procedeu tehnic în parte;
  • etapa învăţării mecanismului de lovire a mingii şi finalul loviturii prin repetare multiplă şi respectare a principiului compensării şi utilizării în succesiune corectă a forţelor corpului;
  • etapa învăţării mecanismului de pregătire a lovirii mingii şi asamblarea tuturor momentelor componente (pregătire, lovire şi final) prin respectarea în exersare a principiului realizării eficiente a acţiunilor de preparaţie şi a celui de utilizare corectă a formelor de deplasare în teren;
  • etapa consolidării procedeelor tehnice şi încadrării acestora în componentele fazelor tactice de joc, prin includerea principiului utilizării şi combinării în proporţii diferite a celor 5 factori necesari la lovirea mingii;
  • etapa perfecţionării procedeelor tehnice în contextul factorilor de eficienţă specifici fiecărei faze de joc în parte, precum şi a tuturor fazelor asamblate în cadrul tacticii jocului de simplu;
  • etapa finală de joc şi de verificare, în cadrul căreia, în exersare, se va aplica prioritar principiul fundamental al tehnicii jocului de tenis, ce se referă la capacitatea jucătorului de a lovi permanent mingea pe traiectoria ascendentă şi în faţa corpului.

Însuşirea şi perfecţionarea elementelor tehnico-tactice în tenisul de câmp este în strânsă corelaţie cu pregătirea fizică, care este obiectul de dezvoltare a calităţilor motrice şi constituie o preocupare majoră a specialistului ce trebuie să se regăsească în toate etapele prezentate.

Sport_For_Fun_06_Pregatire_Tehnico-Tacticaa