CS Sport 4 Fun Timisoara

Evaluări

Anual toţi copiii sunt evaluaţi somatoscopic, antropometric, fizic, tehnico-tactic şi psihologic, întocminduli-se fişe individuale de evaluare.
Aceste evaluări fiind extrem de importante în cunoaşterea potenţialului bio-psiho-motric al copiilor, în planificarea antrenamentului şi în monitorizarea evoluţiei lor.

Somatoscopia permite aprecierea globală şi analitică a proceselor de creştere şi dezvoltare, prin observarea şi descrierea întâi a corpului în întregime – (talia, starea de nutriţie, atitudinea, forma, repartiţia şi gradul de dezvoltare a ţesutului celular subcutanat şi muscular), apoi observarea şi descrierea fiecărui segment în parte şi respectiv a eventualelor deficienţe de dezvoltare fizică.

Antropometria este metoda de examinare a diferitelor măsurători ale corpului, este o metodă obiectivă, furnizând date exprimate în cifre. Datele antropometrice ne servesc ca atare sau prin calcularea unor indici care ne vor permite aprecierea mai corectă şi mai obiectivă a diferitelor aspecte ale dezvoltării fizice.

  • Evaluarea masei corporale, cu aparatul (BodyMatrix BX2000)
  • Testarea calitatilor motrice, vom aplica probele de control folosite de FRT
  • Sunt testate calităţile motrice de bază (viteză, îndemânare, rezistenţă, forţă, mobilitate)
  • Evaluarea forței, puterii, vitezei și profilul muscular cu aparatul (MyotestPro)
Sport_For_Fun_04_Evaluaree


Testele tehnice

Sunt testate elementele tehnice din jocul de tenis (lovitura de dreapta, lovitura de stânga, serviciul, slice, voleul, dreapta-stânga). Se delimitează un spaţiu ţintă, şi se numără câte mingi din 20 au ajuns în zona ţintă. La final se face un punctaj general care ne ajută să vedem precizia și constanţa, într-un cuvânt nivelul tehnicii.


Testele psihologice

Latura psihică în tenis reprezintă un factor determinant pentru obţinerea victoriei, nu puţini sunt cei care dau acesteia o pondere de peste 50%. Pentru a începe un program de pregătire psihologică trebuie să cunoaştem indivizii cu care lucrăm, de aceea în prima fază psihologul a stabilit o baterie de teste care sa ne furnizeze informaţiile dorite.

Testele sunt aplicate de catre psihologul nostru grupelor de performanţă, pentru a ne ajuta să cunoaştem mai bine : parametrii psiho-comportamentali ai expresivităţii emoţionale, nivelul capacităţii de concentrare a atenţiei, nivelul capacităţii de distributivitate a atenţiei, nivelul motivaţional, gradul de neîncredere şi al fricii de eşec.


Testele aplicate:

  • testul de atenţie distributivă “Praga”
  • testul de atenţie concentrată “Labirint”
  • testul SERP (trasături psihologice analizate, dorinţa, afirmarea, sensibilitatea, controlul stărilor de tensiune, încredere în forţele proprii, motivaţia personală, autodisciplina)
  • chestionar de autocunoaştere

Rezultatele obţinute ne-au ajutat să dezvoltăm programe de susţinere psihologică de tip motivaţional şi de eliberare a stărilor de tensiune/anxietate, dar şi de relaxare.

Sport_For_Fun_04_Evaluare