CS Sport 4 Fun Timisoara

Despre Tenis

Tenisul face parte din marea familie a jocurilor sportive, fiind un sport individual şi de echipă (la dublu).

Prin procedeele tehnico-tactice utilizate în joc, prin scopul urmărit în pregătire şi joc, tenisul reprezintă atât un mijloc al Educţiei Fizice cât şi o ramură de sport.

Dezvoltarea permanentă a tenisului se datorează perfecţionării continue a tehnicii şi tacticii de joc, a pregătirii fizice şi psihologice precum şi a metodicii de pregătire, la care se adaugă materialele şi suprafeţele de joc mereu mai diversificate şi performante.

La aceasta se adaugă şi apariţia marilor campioni care etalează noi procedee tehnice tot mai perfecţionate.

Jocul de tenis se caracterizează prin mare dinamism, jucătorul fiind pus în situaţia de a gândi şi acţiona rapid pentru aplicarea eficientă a arsenalului tehnico-tactic, în diversitatea situaţiilor de adversitate.

Factorul psihologic este important datorită complexităţii situaţiilor din teren, mereu schimbătoare.

Toate aceste elemente fac din jocul de tenis un joc complex, spectaculos şi atrăgător atât pentru cei care-l practică, ca sport de performanță sau sport de agrement, cât şi pentru ”cosnumatorii de spectacol sportiv”.

Principiile de bază ale tehnicii jocului de tenis sunt:

  1. Principiul fundamental al jocului de tenis, constă în capacitatea jucatorului de a lovi mingea pe traiectoria ascendentă şi în faţa corpului (asigură caracterul ofensiv)
  2. Principiul realizării eficiente a acţiunilor de preparare (priza, poziţia jucătorului, deplasarea în teren, plasament şi replasament în zonele strategice 1 şi 2 ale terenului.
  3. Principiul utilizării şi combinării corecte a formelor de deplasare în teren.
  4. Principiul compunerii şi utilizării în succesiune corectă a forţelor corpului la lovirea mingii.
  5. Principiul utilizării şi combinării în proporţii diferite a celor 5 factori de eficienţă a mingii (direcţie, lungime, viteză, efect, traiectorie), alternarea ritmului şi cursivităţii acţiunilor întreprinse, fapt ce asigură tehnicitate, conţinut tactic şi complexitate jocului de tenis.
Sport_For_Fun_06_Pregatire_Tehnico-Tactica