CS Sport 4 Fun Timisoara

Antrenamente-Antrenor

Principala activitate a noastră este reprezentată de procesul de antrenament în tenisul de câmp cu toate componentele antrenamentului sportiv (pregătire fizică, pregătire tehnică, pregătire tactică, pregătire psihologică, pregătire teoretică şi pregătire biologică). Complexitatea procesului de antrenament constând în selecţie, evaluare, stabilirea obiectivelor şi mijloacelor de instruire pe categorii de vârstă, integrarea întru-un program de instruire în vederea participării la competiţii.

Când vine vorba de performanţă, reputatul specialist în psihologia sportivă, M. Epuran prezintă modelul celor “4 A” Modelul afirmă că o performanţă este obţinută când sunt satisfăcute următoarele condiții:

  • aptitudini
  • atitudini
  • antrenament
  • ambianţă

În tot acest proces alături de sportivi şi părinți, antrenorul depune o activitate deosebit de complexă, abordând aproape toate laturile care privesc perfecţionarea fiinţei umane.

Antrenorul

N. Alexe definea antrenorul în relaţia sa cu sportivul drept:

”şlefuitor atent şi răbdător al acestui talent, artizanul, dascălul, omul de ştiinţă care proiectează, întreţine, reface şi ridică valoarea lui de performer, mutând atent şi neîncetat hotarele posibilităţilor sale.”

Pentru a forma campioni, antrenorul trebuie să posede la rândul său calităţi de excepţie cum sunt: cultură generală, cultură de specialitate, să aibă o pregătire multidisciplinară (anatomie, biomecanică, fiziologie, teoria antrenamentului sportiv, metodica predării tenisului, psihologie sportivă) să aibă aptitudini pedagogice, să fie un bun psiholog, să fie un bun tehnician, organizat şi echilibrat.

Antrenorul realizează procesul instructiv-educativ în fiecare clipă a activităţii sale, de aceea este imposibil de a separa procesul de instruire tehnico-tactică, de cel de educaţie.

Antrenamentele de tenis la clubul nostru se desfăşoară într-un cadru organizat sub atenta supraveghere a antrenorilor noştri, obiectivele, mijloacele, parametrii efortului (volum, intensitate, complexitate) sunt adaptate pentru fiecare categorie de vârstă şi nivel de instruire.

În funcţie de obiective pe categorii de vârstă se stabileşte ponderea componentelor antrenamentului (pregatire fizică generală sau specifică, pregătire tehnică, pregătire tactică, pregătire psihologică, pregătire teoretică) şi a parametrilor antrenamentului (volum, intensitate, complexitate).

Corelaţia dintre volum, intensitate şi complexitate în antrenament ţine de măiestria antrenorului, cunoştinţele de specialitate din tenis, de obiectivele şi perioada în care se află sportivii.
În perioada de pregătire accentul se pune pe volum, în perioada precompetiţională se respectă ordinea: volum, intensitate, complexitate, iar în perioada competiţională la fel se respectă ordinea: intensitate, complexitate, volum.

Pentru buna desfăşurare a antrenamentelor şi îndeplinirea obiectivelor propuse, punem la dispoziţia celor care intră în programul nostru de pregătire, o echipa de specialişti cu o bună pregatire profesională si o mare experiență; ( antrenori de tenis, preparator fizic, kinetoterapeut, psiholog, medic).

Sport_For_Fun_02_Antrenamente_antrenori