CS Sport 4 Fun Timisoara

Regulament

Regulament de participare Herneacova Run4Fun 2017

„Herneacova Run4Fun” este un eveniment sportiv având ca scop promovarea şi susţinerea practicării activităţilor fizice şi sportive în mod continuu, cu scopul de a câştiga încredere, utilizarea potenţialului sportiv cu privire la incluziunea socială, integrare şi şanse egale, de a promova un stil de viaţă sănătos şi o dezvoltare fizică armonioasă, creşterea numărului de practicanţi, sporirea numărului de sportivi.

Evenimentul este organizat de Clubul Sportiv „Sport4Fun” în parteneriat cu autorități și instituții locale, cu sponsori, asociații, și persoane juridice sau fizice, care își aduc aportul pro-bono sau sub forma de voluntariat. Principalul sponsor al evenimentului este Domeniul Herneacova.

Evenimentul constă într-o cursa de alergare de tip trail-alergare în natură pentru adulti,si trei curse de alergare de tip trail-alergare in natura pentru copii, care oferă în primul rând posibilitatea participării la mișcare în aer liber și nu pune accent pe competiție. Totuși vor fi oferite condiții pentru ca cei cu pregătire în astfel de curse să poată realiza un parcurs competitiv.

Informații cu titlu general

Informațiile despre cursele disponibile sunt publicate pe site-ul evenimentului:
http://www.sportforfun.ro

Detalierea curselor și a traseelor

Evenimentul va cuprinde patru curse, desfășurate succesiv, al căror start se va da în data de 14 Mai 2017 la ora 09:30 incepand cu categoriile de copii.

Cursele evenimentului:
Cros 1 km
Cros 2 km;
Cros 3 km.
Cros 15 km

Cele 4 curse se vor desfășura pe traseu marcat, în zona Domeniul Herneacova și împrejurimi. Startul se va da din Domeniul Herneacova.

Cursele, orarul și traseele acestora sunt disponibile la:
http://www.sportforfun.ro

Organizatorul își rezervă dreptul de a efectua modificări minore ale traseelor pentru a facilita organizarea în bune condiții de confort și siguranță a Evenimentului. Aceste modificări vor fi făcute publice pe site-ul web și pe pagina de Facebook a Evenimentului dacă vor exista deviații substanțiale de la traseele inițiale.

Traseul Cursei de ~15km poate fi vizualizat pe următorul link:
www.

Traseele vor fi semnalizate cu bandă de atenționare și/sau indicatoare, iar în punctele de schimbare a direcției vor fi deservite de voluntari.

Durata limită

Duratele limită de parcurgere a traseelor sunt de:

Cursa de 15 km: 2h30 min;
Cursa de 1 km: 10 min.
Cursa de 2 km: 20 min
Cursa de 3 km: 30 min

Cronometrare, numere de concurs

Fiecare participant la eveniment va avea un număr de participare distinct. Acesta va trebui purtat pe piept pentru a fi vizibil arbitrilor și voluntarilor. În funcție de posibilitățile financiare organizatorul va oferi cronometrarea cu cip și sistem electronic de monitorizare a timpilor participanților.

Înscriere şi taxe de participare

Înscrierea

Înscrierea se va face online pe pagina oficială a evenimentului http://www.sportforfun.ro/ – până în data de 12.05.2017 ora 24:00 sau la epuizarea numerelor alocate. În limita numerelor disponibile vor fi acceptate înscrieri și la locul desfășurării evenimentului, înainte de concurs, cu achitarea taxelor de participare aferente perioadei de înscriere.

Înscrierea are ca scop rezervarea unui număr de concurs la una din cursele evenimentului și se face pe principiul “primul venit – primul servit”. Numerele de concurs sunt limitate pentru fiecare probă, după cum urmează:

Cros 15 Km = 150 de numere (participanți)
Cros 3 Km = 50 de numere ( participanti )
Cros 2 km = 50 de numere ( participanti )
Cros 1 km = 50 de numere ( participanti )

Participanții se pot înscrie on-line pe site-ul http://www.sportforfun.ro . O persoana poate fi înscrisă la o singura cursă.

Odată înscrierea făcută, numele și prenumele persoanei precum și cursa aleasă vor fi publicate pe site-ul http://www.sportforfun.ro .

Înscrierea este validată doar după procesarea plății taxei de participare. Numerele concurenților se vor aloca în funcție de data de procesare a plății.

Atribuirea numărului de participare

Se va face începând cu data de 14 Mai 2017 în zona startului din Domeniul Herneacova . Participanților înscriși și confirmați prin plata taxei de participare li se va distribui un chit de participare specific cursei la care s-au înscris.

Înmânarea kitului de concurs este condiționată de prezentarea CI și de completarea, semnarea și predarea Declarației pe proprie răspundere.

Alternativ, în data cursei există posibilitatea atribuirii unui număr de concurs fără înscrierea on-line în limita numerelor rămase disponibile însă aceasta nu este garantată, organizatorul putând decide servirea cu prioritate a celor cu rezervare on-line.

Taxa de participare

Participarea la acest eveniment se face pe baza demonstrării achitării unei taxe de participare. Taxele de participare la curse sunt date în tabelul de mai jos, în funcție de data achitării acestora:

Tip cursă Până la 12.05.2017 14.05.2017-20.05.2017
15 km 40 lei 50 lei
3 km gratis gratis
2 km gratis gratis
1 km gratis gratis

Taxa de participare se va achita în contul Sport4Fun dat mai jos, menţionând la detaliile de plată: „Participare trail run Herneacova, cursa 15 km; 3 km ; 2 km; 1 km – Nume, prenume” (numele persoanei pentru care se efectuează plata):

Renunțarea participării la Eveniment

Participanții pot renunța în orice moment atât la rezervarea/înscrierea on-line cât și la numărul de concurs prin contactarea directă a organizatorilor pe adresa de e-mail ionutsilinc@yahoo.com. Odată eliberată rezervarea la cursa respectivă, aceasta va fi disponibilă unui alt potențial alergător. Dacă participantul dorește să renunțe la numărul de concurs atunci acesta este rugat sa-l returneze în cel mai scurt timp organizatorilor, în conformitate cu instrucțiunile primite de la aceștia. În cazul renunțării, taxa de participare nu se restituie.

Participare

Fiecare persoană înscrisă este de acord să alerge pe propria răspundere. Organizatorii nu sunt răspunzători de posibilele accidentări şi/sau prejudicii cauzate de participarea la acest eveniment. De asemenea, persoana înscrisă trebuie să îşi dea acordul pentru utilizarea de către organizatori sau împuterniciții acestora a imaginilor proprii din cadrul evenimentului și pentru primirea de informaţii, pe email, cu privire la cursă (noutăţi/newsletter). Asumarea celor menţionate mai sus se va face odată cu semnarea Declarației pe proprie răspundere (sau a tabelului anexat Declarației în cazul înscrierilor multiple) la ridicarea numărului de start.

Neprezentarea actului de identitate acordă organizatorului dreptul de a nu elibera numărul de participare. Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza participarea la concurs a unui participant fără a motiva acest refuz.

Pachetul de concurs (kit)

Prin înscrierea validată la una din cele 4 curse participantul va obține:

dreptul de a participa la cursa dorită;
numărul de concurs;
acces la punctele revitalizare
medalie de participare
mostre și elemente publicitare oferite de sponsori
tricou

Opțional, fiecare participant va avea posibilitatea să achiziționeze produse și servicii specifice Trail Run

Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru potențialele pierderi de obiecte personale ale participanților la cursă.

Transport

Având în vedere localizarea Evenimentului, participanții sunt invitați să își organizeze transportul la și de la eveniment prin mijloace proprii. Se poate organiza contra cost o cursă specială de autobuz între Timișoara și Herneacova tur-retur.

Premii

În cadrul evenimentului vor fi premiați primii trei participanți care trec linia de sosire, pe categorii de varsta feminin și masculin, pentru fiecare cursă.

Echipament obligatoriu

Echipamentul obligatoriu va consta din:

încălțăminte sport adecvată alergării pe teren accidentat (cărări de dealuri și drumuri neasfaltate);
pelerina de ploaie sau echipament specific de ploaie, daca va fi nevoie;
număr de concurs, care va fi ridicat de la organizator. Numărul va trebui purtat la vedere, pe piept sau în partea din față fără a fi deteriorat sau modificat.

Organizatorul își rezervă dreptul de a interzice participarea sportivilor care nu îndeplinesc condițiile de echipare sau afișează o ținută indecentă.

Oprirea, retragerea din cursă, penalizări, descalificări

Organizatorul își rezervă dreptul de a opri un participant în următoarele cazuri:

acesta s-a accidentat după start;
starea fizică a participantului nu-i mai permite continuarea cursei.

Orice participant care nu mai poate sau nu mai vrea să continue cursa, indiferent de motiv, trebuie să-i informeze pe organizatori imediat, la start, la punctele de control, la sosire sau sunând la numerele de urgență comunicate.

Următoarele situații pot conduce la descalificare:

Lipsa unui obiect din echipamentul obligatoriu;
Ratarea unui punct de control sau neparcurgerea întregului traseu;
Nerespectarea regulilor competiției;
Comportament nesportiv față de alți participanți, oficiali, public, alte persoane;
Modificarea sau schimbarea numerelor de concurs;
Participarea la o proba diferita decât cea la care a fost validată înscrierea.

Drepturi de autor

Prin înscrierea în competiţie participanţii vor autoriza organizatorii inclusiv partenerii acestora să folosească şi să reproducă orice material conţinând imagini din cadrul Evenimentului care includ participanţii.

Modificări

Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și modifica acest regulament fără a notifica în prealabil participanții. Dacă apar modificări semnificative ale regulamentului, acestea vor fi afișate vizibil pe site-ul evenimentului și/sau pe pagina de Facebook a evenimentului.

Prin ÎNSCRIEREA la această competiție participanții iau la cunoștință și acceptă prezentul Regulament.